Məxfilik və Təhlükəsizlik

Məxfilik və Təhlükəsizlik

damatshop.az bütün üzvlərinin gizlilik haqqlarına önəm verir.

Sizin saytınızdan toplanan şəxsi məlumatlar sifarişlərinizi tamamlamaq və ya əlaqədar ünsiyyəti təmin etmək və ya məhsullar, xidmətlər, kampaniyalar barədə məlumatı təmin etmək və ta müştərilərimizin alış veriş zamanı üstünlük verdiklərini daha yaxşı başa düşmək, statistik təhlillər aparmaq və sahənin təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün istifadə olunur.

Alış veriş zamanı istifadə olunan bu məlumat müvafiq üzvü məlumatlandırmadan üçüncü tərəflər ilə bölüşdürülə bilməz, nə də hər hansı səbəbdən digər formada kommersial məqsədlər üçün istifadə oluna və ya satıla bilməz.

Müştərinin məlumatı yalnız rəsmi orqanlar tərəfindən tələb olunan hallarda və ya qanunvericiliyin mütləq müddəalarına müvafiq olaraq səlahiyyətli orqanlara açıqlanması mütləq olan hallarda açıqlanmalıdır.

Müştəri tərəfindən sistemə daxil edilən məlumatın hamısına yalnız Müştəri daxil ola və bu məlumat yalnız müştərinin özü tərəfindən dəyişdirilə bilər. Başqa şəxslər bu məlumata daxil ola və onu dəyişdirə bilməz.

Dəyərli müştərilərinizi ən yüksək səviyyədə saxlamaq üçün ödəniş səhifəsində tələb olunan kredit kartına dair məlumat heç vaxt damattweenshop.com serverlərində və ya onu saxlayan şirkətlərdə saxlanılmır. Bu yolla, ödəniş əməliyyarlarının hamısı sizin bankınız ilə kompüteriniz arasında www.damatshop.az interfeysi vasitəsilə icra olunur.

Vaxtaşırı sizin məxfiliyə dair məlumatınız yenilənir. Yenilənmə edildikdən sonra yenilənmiş məlumat dəyişdirilir. Xidmətlərin davamlı istifadəsi bu məxfiliyə dair bildirişin və hər hansı gələcək yenilənmələrin qəbul edilməsini tələb edir.

Prepared by  T-Soft E-Commerce.